За две години Областният информационен център в Смолян е консултирал над 1000 души, потърсили информация за европейско финансиране

За две години Областният информационен център в Смолян е консултирал над 1000 души, потърсили информация за европейско финансиране

Областният информационен център в Смолян приключи проекта „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Смолян за периода 2022-2023 г.“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. На заключителна пресконференция експертите от центъра отбелязаха, че през последните две години отчитат повишен интерес към европейското финансиране като над 1000 души са потърсили информация по темата, съобщиха от ОИЦ.

Най-много въпроси експертите са получили относно създаването на собствен бизнес, както и за възможностите за финансиране на мерки за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд и за поставяне на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди. Засилен интерес ОИЦ-Смолян отчита и към финансирането на земеделски и неземеделски дейности по Програма за развитие на селските райони.

Управителят на ОИЦ-Смолян Цветанка Генчева посочи, че центърът вече изпълнява и функциите „Обслужване на едно гише“ във връзка с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост, като предоставят услуги в процеса на повишаване на енергийната ефективност. ОИК е и част от Звеното за медиация и Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, във връзка с изпълнението на Подхода Интегрирани териториални инвестиции.

В рамките на тези две години проведохме 21 информационни срещи за популяризиране на европейското финансиране в десетте общини на областта, проведохме две общи инициативи на Мрежата от ОИЦ в страната, както и две изключително успешни еднодневни събития, каза Анна Болярова, експерт „Комуникация, информация и логистика“ в ОИЦ-Смолян.

Вирни се горе