За 11 години Училищна Телерик Академия е обучила на дигитални умения близо 17 000 ученици в цялата страна

За 11 години Училищна Телерик Академия е обучила на дигитални умения близо 17 000 ученици в цялата страна

68% от работещите пълнолетни възпитаници на Училищна Телерик Академия са наети на експертна позиция или като младши експерти

София, 7 март 2022 г. – Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна IT инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас, обяви, че от 2010 г. до днес близо 17 000 ученици са взели участие в програмите ѝ и са надградили знанията си по програмиране и дигитални технологии. Мащабът на инициативата се е разраснал многократно от средно 12 населени места на година, в периода 2010-2017 г., до 41 населени места през 2022 г.

„Вече над 11 години осигуряваме безплатни обучения на учениците в цялата страна. Изключително щастливи сме да споделим, че делът на учениците ни в областните градове нараства от около 10% на 55% през последните три години, а този на учениците от по-малките градове и села е нараснал от 1% на 10% за същия период. В Училищна Телерик Академия се стремим да достигаме до все повече деца във всички населени места и да им предоставяме полезно учебно съдържание, за да изградим необходимите им умения и знания в дигиталната сфера, подготвяйки ги за успешно начало на тяхната кариера.“, коментира Петър Шарков, изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия.

Развитие на устойчив интерес към ИТ 83% от възпитаниците на Училищна Телерик Академия, които в момента са пълнолетни, споделят, че програмата им е помогнала да осъзнаят интереса си към IT и го е засилила и подпомогнала за останалите 17%. Те посочват, че са използвали уменията и знанията, придобити по време на школите в средното (60%) и университетското образование (54%). За учениците от 4.-12. клас – програмата е помогнала на 58% от тях да осъзнаят/открият интересите си в сферата на IT и за други 38% е задълбочила интереса. 85% от участниците в 4.-7. клас и 67% от възпитаниците в 8.-12. клас твърдят, че участието в школите им е помогнало да се представят по-добре на състезания.

През последните две учебни години (2019-2020 и 2020-2021) 39 от общо 64 медала от национални състезания по информатика са спечелени от ученици преминали през програмите на Училищна Телерик Академия.

85% от родителите на ученици, на които им предстои кандидатстване в ново училище след 7 клас, казват, че участието в школите на Училищна Телерик Академия влияе върху планирането и формирането на техния избор, а при 44% от тях е в голяма или много голяма степен.

Освен практическите умения по програмиране (създаване на уебсайтове/ игри и др.), добавената стойност на програмите за учениците в 4.-7. клас е, че обучението в школите на академията повишава увереността на децата при работата с компютър и интернет. Други положителни аспекти са: повишаване скоростта на учене и възприемане на информация от децата и възможността да се срещат и общуват с хора, с които имат сходни на техните интереси. Според родителите, колкото по-дълго децата им участват в школите, толкова по-положително това се отразява на развитието на специфични умения.

Постиженията на възпитаниците на академията са впечатляващи. От навършилите пълнолетие, 65% работят и 58% учат, което показва много силно професионално развитие за групата. 78% от работещите се занимават с дейности, които са свързани с компютърни технологии и програмиране. 68% от работещите пълнолетни възпитаници на Училищна Телерик Академия са наети на експертна позиция или като младши експерти. Това е разбираемо, тъй като повечето възпитаници на академията съвсем скоро са завършили гимназия и тепърва навлизат на пазара на труда, а също и защото техните умения предполагат експертна работа. Няколко са достигнали старши експертни позиции или са в ролята на ръководител на екип, мениджър или директор. Последните предимно са по-възрастни алумни. Видовете позиции, които заемат, са разнообразни, но можем да обобщим най-често срещаните професии: разработчик на уеб приложения, разработчик на настолни приложения, фронтенд разработчик, уеб дизайнер, преподавател, разработчик на мобилни приложения, системен администратор и предприемач. 

Повече от половината от тези, които работят на позиция, която не е свързана с компютри и технологии, споделят, че използват в работата си уменията, придобити в програмите на Училищна Телерик Академия. Това показва, че програмата развива умения за 21. век, които са приложими за широк спектър от работни места и дейности. 

Академията успява да окаже силно влияние както върху подобряването на уменията на децата, интересуващи се от информационни технологии и програмиране, така и върху подобряването на уменията на учителите. Според получените данни, въздействието на програмата върху преподавателските подходи на анкетираните учители е силно. Те дават оценка 9.10 по скалата от 1 до 10 за степента в която са съгласни, че в следствие на програмата са развили нови умения. Учителите смятат участието си в програмите за полезно както за приноса им в развитието на децата в IT сферата, така и за развитието на собствените им умения като учители. 94% от респондентите споделят, че прилагат наученото в ежедневната си практика в училище. Училищна Телерик Академия постига много високи нива на удовлетвореност от обучението и подкрепата, предоставена на учителите. Над 90% от учителите са съгласни, че програмата е допринесла за подобряване и усъвършенстване на преподавателските методи, които използват. 

За да измери ефекта от дейността си, през последната година Училищна Телерик Академия си сътрудничи с изследователската агенция Глобал Метрикс и Фондация „Америка за България“, които организират независима оценка за постигнатото. Оценката има за цел да провери ефекта от програмите на Училищна Телерик Академия върху развитието на техните възпитаници, преподавателите и местните общности, в които работят. Тя се основава на качествени и количествени изследователски методи, с които са събирани данни от възпитаници на Училищна Телерик Академия, техните родители и учители. Използвани са и вторични анализи на данни от личните проучвания на академията сред учители и ученици преди и след участието им в обученията. За целите на проучването бившите възпитаници на програмата са разделени на три изследвани групи:

1/ ученици 4.-7. клас;

2/ ученици в 8.-12. клас;

3/ възпитаници на възраст над 18 г. (бивши участници, които са били на 18 или повече години към момента на оценяването).

За допълнителна информация: telerikacademy.com/school или във Facebook.

Училищна Телерик Академия е най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас в България. Нейната мисия е да подготвя следващите поколения за професиите на дигиталното бъдеще с интерактивни програми, достъпни за всички ученици.

От създаването ѝ през 2010 г. до днес, тя е обучила близо 17 000 деца и младежи на възраст между 7 и 18 г. на програмиране и дигитални науки. Като въоръжава учениците с ключовите дигитални умения и развива тяхното логическо и креативно мислене, Училищна Телерик Академия им помага да се трансформират от консуматори на технологиите в техни създатели, търсени професионалисти и дигитални лидери.

Програмите се организират от Фондация „Телерик Академия“ и се провеждат с подкрепата на Фондация „Америка за България“, индивидуални и корпоративни дарители и в партньорство с общини, училища, местни организации, бизнеси и институции, осигуряващи зали за обученията. Научете повече на telerikacademy.com/school.

За Фондация „Америка за България“ Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българоамериканския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org. Подкрепата за Училищна Телерик Академия е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Училищна Телерик Академия и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Вирни се горе