Южноцентралното държавно предприятие в Смолян предвижда 30 процента повече дърва за огрев, цените остават непроменени

 Южноцентралното държавно предприятие в Смолян предвижда 30 процента повече дърва за огрев, цените остават непроменени

Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП) в Смолян е предвидило за продажба 30 процента повече дърва за огрев за населението в сравнение с доставените количества за миналогодишния отоплителен сезон. Това заяви в интервю за БТА инж. Асен Иванов, директор на ЮЦДП. Според него е обезпечено достатъчното количество дърва за огрев за област Смолян. Предприятието запазва непроменени цените на дървата, продавани от временен склад или чрез заплащане на такса за добив на корен. По-скъпите цени, които жителите плащат за това гориво, се дължат на оскъпените транспортни разходи от склада до доставка на адрес, уточнява директорът. Цените на строителната дървесина вече са в тенденция на стабилизиране и намаление, след като от края на миналата година до март е отбелязано значително поскъпване, коментира Иванов.

Общо 420 хиляди пространствени кубика дърва за огрев са планирани в разчетите на ЮЦДП за четирите области в обхвата на предприятието. Този резерв от 30 процента е предвиден заради поскъпването на основните енергоносители, така че да се покрие евентуалното повишено търсене на дърва, уточнява Иванов. Дървата за осигуряване на населението се продават от предприятието по трите предвидени схеми – от четирите централни склада на територията на ЮЦДП, от временни складове и по тарифа на корен. Преобладава търсенето чрез покупка от временни складове в гората и продажба на корен, при която самият дърводобив се извършва от купувача.

Средно 72 лв. без ДДС за плътен кубик дървесина е цената, на която местните жители купуват от ЮЦДП дървата от временни складове. Разчетите варират в определени граници, но разликите не са големи, съобразявайки се с разходите за извършения добив, което зависи от отдалечеността и трудността на обекта, според Асен Иванов. Оскъпяването след това се получава от по-високите цени, които купувачите плащат за товарене, транспорт и разтоварване на дървата на адреса. Всичко това не е част от калкулацията в крайната цена на ЮЦДП, а се заплаща на фирмата, която извършва услугата.

За област Смолян няма да има проблем със снабдяването с дърва за огрев за нито едно населено място, категоричен е Асен Иванов. Според него има достатъчно дърва като количества, но проблемът е липсата на работна ръка, която да извърши добива на планираната дървесина, особено при продажбата от склад.

Съсредоточаваме големи усилия в това отношение, провеждат се разговори с фирмите, които предлагат тази услуга, за да не се създаде напрежение, обяснява директорът. Той уточнява, че няма много желаещи да си изкарват прехраната с този вид дейност, защото дърводобивът е един от секторите, който е много трудоемък и с тежки условия на труд. Особено при дървата за огрев има голям процент ръчен труд, а голяма част от хората, които се занимават с дърводобив, мигрираха в чужбина заради по-високо заплащане, посочи директорът на ЮЦДП.

Намалената преференциална такса за продажба на корен на пострадала от бедствия и нападения на корояд дървесина вече е отменена. Според Иванов около 80 - 90 процента от засегнатата от дървояд дървесина досега е усвоена. Останалата част се намира на труднодостъпни места и би било изключително скъпо да се прокарват пътища, за да се извърши дърводобив. От друга страна съгласно изискванията и на "НАТУРА 2000", и на горската сертификация на територията на стопанствата трябва да има голям процент суха и паднала дървесина, която да стои като биотопна дървесина за подпомагане на биоразнообразието, допълва директорът.

До 270 процента увеличение на цените на строителната дървесина е регистрирано на търгове през периода на поскъпването на трупите, обяснява директорът. По думите му периодът на поскъпване на строителната дървесина е бил от края на миналата година до март, а сега вече се наблюдава лек спад и тенденция на устойчивост на цените. Като една от причините за повишение на цената се посочва износът на фасонирана дървесина, тъй като фирмите имат контрагенти в чужбина. Обла дървесина почти не се изнася.

От ЮЦДП отново е обявена кампания за изкупуване на частни горски територии, собственост на физически лица. Имаме заделен солиден бюджет и се надяваме хората да бъдат заинтересувани, посочи Асен Иванов. Заявленията на собственици, желаещи да продадат на държавното предприятие горите си, се приемат до септември, а подробностите са посочени на интернет страницата на ЮЦДП.

БТА

Вирни се горе