ЮЦДП започна изкупуването частни гори

 ЮЦДП започна изкупуването частни гори

От началото на месец юни Южноцентрално държавно предприятие (ЮЦДП) – Смолян, стартира процедура за закупуване на горски територии с площ на отделен имот до 30 дка., съобщиха от предприятието. Целта е да се уедрят горските територии – държавна собственост, за да се постигане по-ефикасно стопанисване и опазване. Желаещите да продадат имотите си, трябва да внесат заявление по образец до ЮЦДП или до съответното държавно или ловно стопанство, както и по пощата, като крайният срок е 15 септември 2022 г.

През миналата година ЮЦДП е изкупила в Смолянска област 18 имота с обща площ 223 дка. Частните гори са в районите на селата Старцево, Баните, Малка Арда, Тикале, Орешец, Смилян, Беден, както и землищата на Смолян и Девин. Голяма част от горските територии са с иглолистна растителност, а цената варира от 676 лв. до 1 600 лв. за един декар.

Вирни се горе