ЮЦДП участва с ловни трофеи от благороден елен в провелото се девето изложение в ДЛС Воден-Ири Хисар

ЮЦДП участва с ловни трофеи от благороден елен в провелото се девето изложение в ДЛС Воден-Ири Хисар

Южноцентрално държавно предприятие представи за първи път ловни трофеи от благороден елен на провелото се вчера изложение в Държавно ловно стопанство "Воден- Ири Хисар. Трофеите от родопската популация от благороден елен предизвикаха голям интерес сред участниците в изложението. Представени бяха 15 трофея, добити през месеците септември и октомври на територията на държавните ловни стопанства Кормисош, Борово, Чепино и Тракия. От тях два са отличени със златен медал; четири-със сребърен; седем-с бронзов медал.

В деветото изложение на ловни трофеи от благороден елен бяха представени общо 76 експоната. Те представляват приблизително половината от трофеите от цялата страна, като около 80% от тях са отличени с медали. Посетителите имаха възможност да видят и 3-те най-добри трофея от вида, отстреляни през сезона в България. На събитието присъстваха заместник-министърът на земеделието и храните инж. Мирослав Маринов, изпълнителният директор на ИАГ инж. Стоян Тошев, директорите на шестте държавни предприятия на територията на страната, директори на държавни горски и ловни стопанства, ловни експерти, представители на Лесотехнически университет и др.

Вирни се горе