ЮЦДП с готовност за съдействие на кризистния щаб в Смолян

ЮЦДП с готовност за съдействие на кризистния щаб в Смолян

Южноцентрално държавно предприятие – Смолян има готовност да окаже съдействие на кризисния щаб на община Смолян, при осъществяване на дейностите по отстраняване на щетите, резултат от силния вятър на 18 януари 2018 г. В случай на необходимост горските служители на Държавно горско стопанство – Смолян и Държавно горско стопанство – Смилян имат готовност да се включат в отстраняване на паднали дървета, почистване на пътища и при възникнала друга необходимост.

Вирни се горе