ЮЦДП организира практическо обучение за техники и методи за борба с корояд

ЮЦДП организира практическо обучение за техники и методи за борба с корояд

Практическо обучение на служителите във връзка с борбата с короядите организира Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян. В обучението участваха експерти от Лесозащитна станция – Пловдив, които показаха техники и методи за борба с корояда на територията на ЮЦДП. Те бяха демонстрирани пред представители на държавните горски стопанства от региона, във връзка с развитието и размножаването на короядите, вследствие на значителния обем на пострадала дървесина от ветровала през септември 2022 г.

По време на практическото обучение бяха засегнати въпроси, свързани със залагане на ловни дървета, разпознаване стадиите на развитие на короядите, определяне на най-подходящото време за обелване на ловните дървета и др. „Лесовъдската практика е показала, че такива мащабни повреди от абиотични фактори, намаляват съществено жизнените функции на оставащата дървесна растителност“, коментира директорът на Лесозащитна станция – Пловдив инж. Пенчо Дерменджиев.

За предотвратяване на опасността от увеличаване на площите от масово нападение на болести и вредители, освен бързо усвояване на пострадалата дървесина, от страна на горските стопанства, ще се извършва постоянен лесопатичен мониторинг за промени в състоянието им.

Вирни се горе