ЮЕМФ, УЗБЕКИСТАН И ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧАТ В ОБЛАСТТА НА МЕДИЦИНАТА И ТУРИЗМА

ЮЕМФ, УЗБЕКИСТАН И ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧАТ В ОБЛАСТТА НА   МЕДИЦИНАТА И ТУРИЗМА

Югоизточно-Европейският Медицински Форум, Санаторно-курортен отдел на федерацията на просъюзитe Узбекистан и Община Смолян ще си сътрудничат в областта на медицината и туризма. Това става възможно след подписания Меморандум за сътрудничество и партньорство между трите страни в рамките на 11 - тия Конгрес на Югоизточно- Европейския Медицински Форум.

Трите страни поеха ангажимент за дългосрочно партньорство и сътрудничество в следните направления:

В областта на планинския туризъм, санаториумното лечение и свързаните с това медицински дейности;

В развитието на конгресния туризъм, научните конференции и семинари по значими въпроси;

В инициативи за повишаване знанието и уменията на младите и активни медицински работници, създаване на среда за тяхната реализация и предпоставки за европейска конкурентоспособност.

В рамките на 11 - тия Конгрес на Югоизточно-Европейския Медицински Форум, преизбраният му президент, проф. Кехайов, бе поканен да чете лекции по здравна политика, мениджмънт и организация на здравеопазването в Сърбия, Казахстан и Узбекистан.

В следващите дни предстои новоизбраният Борд на Югоизточно-Европейския Медицински Форум да изготви резолюция от 11-тия Конгрес, съдържаща основните моменти от Форума, в това число и препоръки и насоки за развитието на националното и регионално здравеопазване в Югоизточна Европа.

Резолюцията ще бъде внесен в Парламента, Президентството на Р България, Министерски съвет, Министерство на здравеопазването и други институции, имащи отношения към здравните политики у нас. Същата ще бъде представена от проф. Кехайов на Конгреса на Световната медицинска асамблея, който ще се проведе през месец октомври в Берлин.

Вирни се горе