Юбилейни „Чилови дни 2010” в Смолян

Юбилейни „Чилови дни 2010” в Смолян

Тази година “ Чилови дни 2010”- Смолян се провеждат , като Юбилейно 10-то издание от Районната лекарска колегия –Смолян-съобщи за Smolyannews.com председателя на районната лекарска колегия д-р Емилия Апостолова. Група от 35 лекари от Област Смолян е поканена да посети Анадолски Медицински Център “Джон Хопкинс” в град Истанбул, който е филиал на болница Джон ХопкинсСАЩ. По време на посещението ще бъдат осъществени срещи с ръководството и лекари от АМЦ “Джон Хопкинс”с цел осъществяване на професионални контакти и трансгранични взаимоотношения в областта на медицината. В програмата е включена и кръгла маса “Ценностите на лекарската професия залегнали в мирогледа на проф. Константин Чилов и пречупени през призмата на съвременната медицина в България “.По време на Кръглата маса ще се проведе презентация на мемориална книга, посветена на носителите на “Чилова награда ”за периода 2000-2009 година,а след това и дискусия на тема “фармако-икономика и съвременни аспекти на здравната система в България”.

Вирни се горе