Язовир „Пловдивци“ край Рудозем е напълно готов, чака се Държавна приемателна комисия

Язовир „Пловдивци“ край Рудозем е напълно готов, чака се Държавна приемателна комисия

Язовир „Пловдивци“ край Рудозем е напълно готов и се очаква да бъде назначена Държавна приемателна комисия за пускането му в експлоатация. Това каза днес в Смолян министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, която участва в дискусията „Европа в нашия дом.“ „Пловдивци“ е първият язовир за питейни нужди, построен в България през последните 30 години. Към него е изградена и модерна пречиствателна станция за питейни води. Новото съоръжение ще подобри водоснабдителните услуги за около 40 000 жители на общините Рудозем и Мадан. Инвестицията е на стойност 47,4 млн. лв., а финансирането е по Проекта за развитие на общинската инфраструктура, който се изпълнява от 2010 г. със заем от Световната банка.

На територия на област Смолян ще се инвестират и над 91 млн. лв. за модернизация на ВиК мрежата. Проектът се осъществява с безвъзмездна помощ в размер на 68,2 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и включва изграждане или рехабилитация на 22 км водопроводи и 46 км канализация. Ще се модернизира и пречиствателната станция за отпадъчни води в Смолян.

Министър Аврамова подчерта, че от ключово значение за региона са и инвестициите в развитие на пътната инфраструктура, тъй като Смолян е единствената област в България, която няма достъп до жп транспорт. Тя увери присъстващите, че с въвеждането на тол системата за тежкотоварните автомобили от август 2019 г. ще се увеличат възможностите за обновяване на съществуващата пътна мрежа и изграждане на нова.

В момента със средства от ОПРР 2014-2020 се ремонтират 21 км от третокласния път Михалково – Граница ОПУ Смолян, който е важен за жителите на Михалково, Кричим и Девин и им осигурява връзка със Смолян и к. к. Пампорово, както и бърз достъп до първокласния път Пазарджик – Пловдив. Срокът за изпълнение е 15 месеца. Рехабилитира се и още един участък от пътя с дължина 15,3 км, който в по-голямата си част е на територията на област Пловдив. На етап тръжна процедура е проектът за ремонт на 27,2 км от пътя Смолян – Стойките – Широка лъка. Разглеждат се техническите предложения. Предстои отваряне на ценовите оферти за строителство и строителен надзор. Индикативната стойност е 23,3 млн. лв. без ДДС.

За улесняване на трафика между Асеновград и Смолян се изработва прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента за тежкотоварни автомобили в участък с дължина 74,8 км. Предстои да се определят участъците, в които е възможно да има такава лента, както и необходимите инвестиции.

Министър Аврамова припомни, че през октомври 2018 г. приключиха дейностите по аварийното укрепване на срутището край Тикале на пътя Смолян – Мадан. Паралелно са извършени геолого-проучвателни работи и е изготвен инженерногеоложки доклад, в съответствие с който ще се направи трайно укрепване на срутището. Обмисля се вариант за съкращаване на процедурите, така че дейностите да могат да стартират с началото на строителния сезон. Стойността им няма да надвишава 3,7 млн. лв. Изграденият от АПИ временен общински път е прехвърлен на община Смолян и може да се наложи да бъде използван при трайното укрепване на срутището.

В Смолян министър Аврамова съобщи също, че тази година още с края на зимното поддържане ще бъде възложено на областните пътни управления да започнат почистване на републиканските пътища от хвърления пясък, на храстите и растителността около пътищата и да осигурят проводимостта на отводнителните съоръжения. Полагането на пътна маркировка също ще се направи в началото на пролетта.

В отговор на въпрос от медии за писмото на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев до арх. Мирянов министър Аврамова обясни, че то не е тълкувателно. Съгласно Закона за административните актове право да тълкува текстове от закона има само органът, който ги е издал. Подписаното от зам.-министър Йовев писмо не е тълкувателно становище, а кореспонденция, и няма правна стойност. В закона няма ретроактивно действие на текстовете за удължаване сроковете на разрешенията за строеж.

Вирни се горе