Явор Руженов се срещна с представители на Медицински университет-Пловдив във връзка със стартиране на обучение по професионално направление „Парамедик“

Явор Руженов се срещна с представители на  Медицински университет-Пловдив във връзка със стартиране на обучение по професионално направление „Парамедик“

Заместник областният управител на Смолян Явор Руженов участва в работна среща с представители на Медицински университет-Пловдив във връзка с предстоящото стартиране на обучение по професионално направление „Парамедик“ в Център по професионално обучение към МУ-Пловдив.

В разговорите, които се проведоха в ОУ “Юрий Гагарин“ се включиха проф. д-р Благой Маринов -зам.-ректор НИД към МУ-Пловдив, инж. Васил Динков-помощник ректор, доц. д-р Весела Стефанова-директор Център за професионално обучение, д-р Кирил Атлиев-гл.ас. „Урология и обща медицина“, адв. Димитър Кръстев-ръководител отдел „Правно обслужване“ , д-р Тарънски от ЦСМП-Смолян, адв. Ивайло Турналиев, директорът на ОУ „Юрий Гагарин“-Смолян, Румяна Караманолова-гл.експерт в Областна администрация-Смолян.

Дискутирани бяха възможностите за включване на курсисти от Смолянска област в обучение в направлението „Парамедик“ и бъдещата им реализация в спешните медицински центрове на територията на областта. Срещата бе изключително ползотворна като участниците набелязаха следващите стъпки към реализирането на обучението, като част от практиката да се проведе във филиалите на ЦСМП-Смолян. Представителите на Медицински университет-Пловдив посетиха и ЦСМП в областния град, който е ремонтиран и оборудван по европейски проект.

Вирни се горе