XXIV-ТА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ ПРОВЕДЕ В ПУ, ФИЛИАЛ-СМОЛЯН

XXIV-ТА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ ПРОВЕДЕ В ПУ, ФИЛИАЛ-СМОЛЯН

На 5 ноември в Заседателната зала на ПУ, Филиал-Смолян се проведе 24-та поредна Студентска сесия за научно и художествено творчествто. Мероприятието се осъществява в рамките на спечелен проект ЧФ 19-ФС-007 Студентска сесия за научно и художествено творчество, с ръководител гл. ас. д-р Малина Шиблова. Събитието се провежда ежегодно от 1995 г. до сега, като са публикувани общо 15 (петнадесет) тома със студентски разработки.

Участниците в конференцията бяха приветствани от Ръководството на Филиала в лицето на заместник-директора – доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева и от председателя на Студентския съвет – Радослав Смаилов.

Най-голяма част от разработките, според програмата на сесията, бяха от областта на туризма. Студентите представиха доклади за културния, религиозния, екстремния, ловния и орнитоложкия туризъм. Интерес предизвикаха и темите, посветени на защитените територии и планините в Родопите.

Друга съществена част от докладите бяха от областта на хуманитаристиката. Участниците представиха свои изследвания с акцент върху използването на епистоларните материали и мемоарите като изворова база за различни проучвания. Особено внимание заслужават и разработките в областта на стилистиката и на методиката на обучението по български език и литература. В заключителната част, най-изявените участници в конференцията, бяха отличени със специални грамоти и награди, съобщи доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева.

Вирни се горе