ВТОРИ КАНДИДАТ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК Е НЕСЪГЛАСЕН С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВОТА

 	ВТОРИ КАНДИДАТ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК Е НЕСЪГЛАСЕН С  РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВОТА

В Административен съд – Смолян е образувано адм. д. № 451/2019 г. по жалба подадена от М. Кавармов от гр. Неделино, срещу резултатите отразени в протокол на Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 2011800003, за избиране на общински съветници при община Неделино, съставен на 27.10.2019 г.

В жалбата се твърди, че в посочената секция е гласувал жалбоподателя и негови близки, като в обжалвания протокол при преброяването на предпочитанията /преференциите/, СИК установила, че за жалбоподателя Кавармов е отразен нулев резултат. Предстои делото да бъде разпределено на съдия-докладчик.

Вирни се горе