Втора кампания за набиране на преброители ще бъде организира

Втора кампания за набиране на преброители ще бъде организира

ВТОРАТА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЩЕ БЪДЕ ОРГАНИЗИРАНА, КАКТО СЛЕДВА:

1.Потвърждаване на участието на лицата, подали заявления през миналата година от 17 май до 25 май.

2.Кампания по набиране на преброители и контрольори от 25 май до 10 юни.

С пълния текст на съобщението от Председателя на НСИ може да се запознаете в прикачения файл – [https://census2021.bg/][PDF Файл] – Съобщение относно: Втора кампания за набиране на преброители и контрольори, както и на сайта на Преброяване 2021.

Вирни се горе