ВСУ"Черноризец Храбър" - Филиал Смолян изпрати своите абсолвенти

ВСУ"Черноризец Храбър" - Филиал Смолян изпрати своите абсолвенти

Академичното ръководство на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" връчи дипломите за висше образование на абсолвентите от Випуск`2022 на тържествена церемония, която се проведе на 13 ноември 2022 г. във Филиал - Смолян на ВСУ „Черноризец Храбър”.

Събитието бе уважено от доц. д-р Красимир Недялков - президент на университета и от ректора - проф. д-р Петър Христов.

Над 100 студенти се дипломираха в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ от специалности „Бизнес администрация и мениджмънт“, „Защита на националната сигурност“, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Водоснабдяване и канализация“ и в ОКС „Магистър“ от магистърски програми „Данъчен и митнически контрол“, „Европейска администрация – управление на публични проекти“, „Водоснабдяване и канализация“ и „Съдебни криминалистически експертизи“.

От името на отличниците, приветствие поднесе Гина Байкалова от магистърска програма „Данъчен и митнически контрол”, която поздрави от името на абсолвентите академичното ръководство и преподавателите на Филиала.

Близо 400 студенти получиха своите дипломи за висше образование ден по-рано в кампуса на ВСУ "Черноризец Храбър" във Варна. През учебната 2021/2022 г. се дипломираха общо 468 бакалаври и 449 магистри. От създаването си през 1991 година до днес, ВСУ „Черноризец Храбър“ е Алма Матер за над 44 000 студенти.

studi

Вирни се горе