Всеки пети българин едва свързва двата края

Всеки пети българин едва свързва двата края

39,8% от населението на България успява да свърже двата края с големи трудности или със затруднения, съобщава БГНЕС, позовавайки се на проучване на Евростат с участието на 11 държави членки. За сравнение, делът на населението по този показател при Финландия е 11%.

По данни на статистическата агенция на ЕС през второто тримесечие на годината повечето граждани в страните членки на блока, участвали в тримесечното събиране на данни за условията на живот, съобщават за нарастващи трудности при свързването на двата края в сравнение с предходните тримесечия.

Според проучването през второто тримесечие на 2022 г. едва 3,6% от населението в България може лесно или много лесно да се справя с ежемесечните разходи. Отново във Финландия този дял е 40,5%. Делът е намалял спрямо предходното тримесечие във всички девет държави, за които има налични данни, с изключение на Италия.

Независимо от това делът на населението, което може да свързва двата края с големи затруднения или трудно, се увеличава с течение на тримесечията. През второто тримесечие на годината този дял се увеличава в сравнение с първото тримесечие във всички участващи държави, с изключение на Словения и Финландия.

Евростат отчита, че повече от един на всеки пет души е имал големи затруднения или трудности да свърже двата края в България, Словакия, Италия и Франция.

Това събиране на данни включва основни променливи (развитие на доходите на домакинствата, качество на живот и финансови затруднения) и фонови социално-икономически променливи (възраст, пол, ниво на образование, статус на активност, състав на домакинството и други характеристики на населението).

Снимка: iStock

Вирни се горе