ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - СМОЛЯН СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - СМОЛЯН СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

За търсещите работа!

Военно окръжие-Смолян стартира първия прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв. Обявени са 150 длъжностите, 120 в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново и 30 във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” гр. Шумен. Съгласно заповедта на министъра на отбраната на РБ, срочната служба в доброволния резерв ще започне от 10 януари 2022 г. и ще се изпълнява за срок до 6 месеца. За това време резервистите ще получават основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание. Преминалите срочна служба в доброволния резерв ще се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т. ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност. Българската армия дава възможност след изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв българските граждани да бъдат приети без провеждане на конкурс на военна служба, на служба или на служба в доброволния резерв.

Крайният срок за кандидатстване е 22 октомври. Документите се подават във Военно окръжие-Смолян, по постоянен адрес на кандидатите. Кандидатите трябва да са български граждани, които не навършват 40 г. в годината на кандидатстване, не са осъждани, нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка и не страдат от психично заболяване. Минималното изискване за образование е основно. Кандидатите ще бъдат допускани до подбор по документи и класирани от комисия по критерии. За повече информация: Военно окръжие-Смолян или Офиса за военен отчет – Община Смолян.

Телефони: 0884 251 757, 030/6 30 52 и 0895444515.

Вирни се горе