Воден цикъл Смолян - 15 млн. или фалит за ВиК?

Воден цикъл Смолян - 15 млн. или фалит за ВиК?

Михал Камбарев на път да осигури финансирането на проекта до края на годината

Народният представител от „Продължаваме Промяната - Демократична България“ Михал Камбарев се ангажира пряко с едно от най-сериозните предизвикателства, пред които са изправени смолянчани, а именно Водният цикъл на Смолян. ВиК-Смолян се намира в изключително затруднена ситуация както финансово, така и оперативно. Това е и причината за осезаемото забавяне в строителните дейности по проекта. Необходимостта от допълнителни средства за продължаването му подтикна Михал Камбарев да потърси подкрепа от МРРБ. Той е на път да осигури сумата от 15 000 000 лв., които ще позволят на ВиК да продължи дейността по Водния цикъл до края на годината и да разплати своите задължения към изпълнителите.

Текущото положение на ВиК-Смолян показва, че съществува риск от неуспех, поради предстоящи плащания към изпълнителите на стойност 11 343 814,00 лв., докато наличните средства на дружеството са 1 133 401,83 лв. Според Камбарев неосъществяването на плащанията би довело до спиране на работата от страна на изпълнителите, което пък би поставило в риск напредъка на проекта и би оставило улиците на Смолян във вид на строителна площадка.

След няколко на брой проведени срещи между Михал Камбарев и Министъра на регионалното развитие и благоустройство, народният представител от Смолян получи уверение, че за ВиК - Смолян ще бъдат отпуснати 15 000 000 лв. Те ще бъдат използвани, за да могат строителните дейности да продължат с пълна скорост.

По думите му обаче, осигуряването на тези необходими средства представлява само една от стъпките по цялостното завършване на проекта. Камбарев сподели обстойно всички факти и притеснения относно този така наболял проблем за смолянчани в своята Facebook страница.

„Основният проблем с Водния цикъл в Смолян е свързан с финансирането му. Общата стойност на проекта е над 100 млн. лв. след индексация. От тази сума 89% се финансират от Европейския съюз, а 11% представлява самоучастието, за което ВиК-Смолян тегли кредит от почти 12 млн. лв. По договор проектът трябва да бъде изпълнен до 15.02.2027 г. Уловката е, че финансирането от ЕС може да се използва само до края на 2023-та година. Всички разходи, които са направени до края на 2023 г., можем да финансираме от онези 89%, които ЕС покрива. Можем да строим и след края на 2023 г., но сме задължени да довършим всички строителни работи след '23-та за наша сметка, без участие на ЕС“, споделя Камбарев.

Народният представител от „ПП-ДБ“ заяви още, че проблем с водния цикъл има и ще са необходими съвместни усилия, за да бъде завършен проектът. Той изказва благодарност на всички, които се стараят да предотвратят риска от връщане на над 90 млн. лв. и да гарантират, че жителите на Смолян имат достъп до качествена вода.

„Имаме обещание за отпускане на 15 млн. лв., които ще помогнат за спасяване на Водния цикъл в Смолян и ускоряване на ремонтните дейности. След настъпването на новата година ще прегледаме текущото положение и ще направим необходимите стъпки за завършване на проекта“, заключи Камбарев.

Пресцентър ПП

Вирни се горе