Вместо да ги довърши, МРРБ ще консервира пътни обекти в Смолянско

Вместо да ги довърши, МРРБ ще консервира пътни обекти в Смолянско

От питане, отправено от народния представител д-р Красимир Събев до министъра на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов, стана ясно, че започнати пътни обекти няма да бъдат завършени в срок. Вместо това ще бъдат консервирани. Става дума за четири отсечки в област Смолян, която е единствена в страната само „на колела“. Две от отсечките, за които предстои да бъдат замразени, са между Баните и Соколовци, една е между Рудозем и язовир „Пловдивци, и друга – между Мадан и Златоград. „В процес на изготвяне и утвърждаване е план-програма за ремонт на участъци от републиканската пътна мрежа от първи, втори и трети клас за периода 2022-2025 г. На работна среща с ръководството на Агенция пътна инфраструктура на 13 януари т.г. стартирахме работата по 4-годишната програма за качествено подобрение на състоянието на републиканската мрежа. Гражданите имаха възможност да изпращат своите предложения и сигнали в 14-дневен срок. Получените сигнали се разглеждат детайлно от експертите в агенцията, за да се прецени кои от предложените за ремонт участъци могат да се включат в програмата през 2022 г.“, пояснява министър Караджов. Той заявява, че през 2022 г. ще продължи изпълнението на започналите през 2020 г. ремонти по четирите отсечки, но после пояснява: „До момента е изпълнен малък обем от предвидените в технологичните проекти работи. През ноември 2021 г. е сключено допълнително споразумение към договора, с което в срок до 31.05.2022 г. изпълнителят следва да завърши или извърши консервация на посочените обекти. Считаме, че ремонтите работи няма да завършат в срок, с оглед и на въведеното зимно поддържане на републиканската пътна мрежа до 31 март 2022 г. За цялостното подобряване на посочените участъци се предвижда те да бъдат включени за изработване на технически проект за основен ремонт и след приоритизация на програмата ще бъде конкретизирана точната година за предприемане на действия по проектиране“. Според МРРБ работата по свлачището при село Тикале не е спирала. Договорът за укрепването му е сключен през 2019 г. с „Автомагистрали“ ЕАД заедно с други обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления. Имало прието вариантно решение за укрепване, наложило се процедиране за изменение на кадастрална карта и регистри за отстраняване на установената явна фактическа грешка. Изготвен бил и втори междинен етап – технически проект. След нов оглед на обекта – през февруари 2021 г. обаче било установено влошено състояние на скалния откос и необходимост от актуализация на приетия за укрепване вариант. Преди година АПИ приела да се изготви актуализирано техническо решение – укрепителна конструкция тип „тунелна завеса“ (открит тунел) по цялата дължина на компрометирания участък. В началото на юни 2021 била предадена новата проектна документация за обекта. „Предвижда се до края на февруари 2022 г. разработката да бъде внесена за разглеждане и приемане от ЕТИС на АПИ. След това ще се пристъпи към процедиране на Подробен устройствен план – Парцеларен план и извършване на процедури по отчуждаване на земи, издаване на разрешение за строеж от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и стартиране на строително-монтажните дейности“, е посочил министър Караджов.

Към момента движението се извършва еднопосочно в дясната лента като се регулира със светофарна уредба.

Пресцентър ГЕРБ

Вирни се горе