Владимир Уручев: Енергийната ефективност е най-лесно достъпният „плод“ за намаляване зависимостта от външен енергиен внос

Владимир Уручев: Енергийната ефективност е най-лесно достъпният „плод“ за намаляване зависимостта от външен енергиен внос

Евродепутатът Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) взе участие в първото заседание на общата Комисия „Икономика, инфраструктура и енергетика” на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПА на ПСЮИЕ). Форумът, който се проведе в българския парламент, бе на тема „Подобряване на енергийната ефективност в Югоизточна Европа“. В работата му взеха участие делегации от деветте парламента на страните-членки на Асамблеята, министърът на енергетиката Теменужка Петкова и председателят на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев. Йежи Бузек, председател на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика в ЕП (ITRE), изпрати поздравителен адрес до участниците в Асамблеята, в който бившият президент на ЕП изтъкна нуждата от сътрудничество на националните парламенти на страните от Югоизточна Европа с Европарламента. Във встъпителните си думи пред форума, Владимир Уручев подчерта,  че енергетиката е ключов политически приоритет за новата Европейската комисия и нейния председател Жан Клод Юнкер. Българският евродепутат, който от 2007 г. е член  на ITRE, очерта хронологията на събитията, довели до необходимостта от изграждането на Европейския енергиен съюз в контекста на предизвикателствата пред енергийната сигурност на  ЕС, свързани с  руската заплаха да спре транзита на газ  през територията на Украйна, както и с напрежение то в  Северна Африка и Близкия Изток, застрашаващи доставките на нефт и газ. Той представи  направленията за сътрудничество в рамковата стратегия за ЕЕС, свързани с постигането на енергийната сигурност, завършване на вътрешния енергиен пазар, повишаване на енергийната ефективност, декарбонизация на икономиката, постигане на 10%  взаимна свързаност до 2020 и  насърчаване на иновациите и изследванията в тази област. Българският евродепутат очерта предизвикателствата пред реализацията на този амбициозен проект. Те са свързани най-вече с напрежение между нуждата от сътрудничество и солидарност между страните- членки, и запазването на националните прерогативи, породено от  степента, до  която правителствата  са склонни да се откажат от правомощията си над регулаторните си органи или да жертват суверенитета си при определянето на енергийните доставки, избора  на енергиен микс и условията по експлоатация на енергийните си ресурси. Според г-н Уручев, е много трудно в Съвета единодушно да се постигне съгласие, тъй като редица държави предпочитат да запазят статуквото (Унгария и Германия за ниските цени, Словакия за транзитните такси, Австрия за запазването си  като хъб). Относно енергийната ефективност, Владимир Уручев я определи  като най-лесно достъпния „плод“  за намаляване зависимостта от външен енергиен внос, тъй като всеки 1% енергийни спестявания съкращава вноса на газ в ЕС с 2,6%, намалявайки емисиите и енергийните разходи за потребителите и създавайки работни места в строителния сектор. Той наблегна върху необходимостта от финансова подкрепа от ЕК за проекти за енергийна ефективност в транспорта и сградния сектор. “По-доброто познаване на ползите от енергийната ефективност може да помогне за убеждаване на гражданите , бизнеса, регионите и страните -членки за нуждата от конкретни действия”. Г-н Уручев обърна внимание и на факта, че Югоизточна Европа фигурира в документите на Енергийния съюз не само със своята  уязвимост към външни доставки на газ, но и с приоритета, който  ЕС поставя върху  изграждане на междусистемни връзки между страните при навременното прилагане на енергийното законодателство на ЕС (Третият енергиен пакет)  с цел създаването на регионален енергиен пазар и Югоизточен европейски газов хъб. “Затова, най-добрият начин  е да  засилим регионалното сътрудничество и координацята между самите нас, страните от Югоизточна Европа”, обобщи  Владимир Уручев. Парламентарното измерение на ПСЮИЕ съществува от 1997 г., когато е проведена първата конференция на председателите на парламенти от страните-участници. Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ е учредена на 10 май 2014 г. в Букурещ на годишна сесия на председателите на парламентите на Албания, България, Босна и Херцеговина, Гърция, Македония, Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна гора.  Очаква се България да поеме годишното председателство на ПСЮИЕ от юли 2015 година.

Вирни се горе