Включват допълнително 25 лица по програмата "Топъл обяд" в община Борино

 Включват допълнително 25 лица по програмата "Топъл обяд" в община Борино

Община Борино продължава да осигурява “Топъл обяд” за 112 нуждаещи се до края на ноември

87 лица на територията на община Борино получават социалната услуга "Топъл обяд. Проектът е спечелен от общината миналата година, а от началото на м. май процедурата ще бъде удължена до 30 ноември 2017г. Допълнително в нея ще бъдат включени още 25 социално слаби лица, като общият брой на нуждаещите се, които ще се възползват от обществената трапезария в община Борино до края на ноември ще са 112 лица, съобщиха от администрацията на кмета.

Основната дейност по договора е осигуряване на топъл обяд, включващ предоставяне на супа, основно ястие и хляб, всеки работен ден. Храната се осигурява под формата на кетъринг и е с много добро качество, допълниха от кметството.

Потребители на социалната услуга са лица от следните целеви групи:

Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане;

Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

Вирни се горе