От днес режим на водата в горната част на с.Соколовци

От днес режим на водата в горната част на с.Соколовци

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян Ви уведомява, че поради намаления дебит на водоизточника, считано от 15.08.2023г. се въвежда режим на водоползване за потребителите в района на Високата зона на село Соколовци.

Водоснабдяването ще бъде спирано в часовете от 09:00 до 15:00 часа, до нормализиране състоянието на водоизточника.

Населението да използва водата само за битови нужди.

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян се извинява за неудобството и благодари за разбирането!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Вирни се горе