С редица инициативи ВиК - Смолян отбелязва Деня на водата

С редица инициативи ВиК - Смолян отбелязва Деня на водата

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата, който цели да привлече вниманието върху значението на водните ресурси и необходимостта от опазването им. Тази година темата е „Ускоряване на промяната“.

По повод днешния ден ръководството на ВиК ЕООД гр.Смолян проведе редица инициативи за отбелязване на празника. Изготвени бяха над 500 флаери и плакати с важни послания и ценни съвети, за това как да опазим и съхраним водните ресурси, като ги използваме разумно. Те бяха раздадени на всички училища на територията на град Смолян.

flaer

Вчера ученици от 9, 10 и 11 клас на ППМГ "Васил Левски" Смолян, профил Биология с преподаватели Никола Николов и Величка Згурова посетиха пречиствателната станция за отпадни води в Смолян.

Стилян Казалиев- началник "Пречиствателни станции и лаборатории" към ВиК Смолян запозна учениците нагледно с работата и важността на съоръжението при пречистването на отпадните води. Станцията обслужва населението на града, което възлиза на около 55 550 еквивалент жители и предпазва водите на река Черна, съответно на река Арда, от замърсяване с непречистени отпадъчни води. "Станция за отпадъчни води, каквато е тази има две стъпала – механично и биологично, тоест осъществява се механично и биологично пречистване. Това е градския колектор, който събира водите от клоновете в града, които идват в станциите. Механичното стъпало се състои от няколко съоръжения – първите са груби решетки – тяхното предназначение е да вадят от водата всички механични примеси, които са над 4 см. Събират се в контейнер и се карат на депо. Второто съоръжение е фини решетки. Те са с отвори до 4 мм и всички частици над 4 мм се изкарват навън и се депонират. Следва пясъкозадържателите, които вадят пясъка, който се носи с отпадната вода. Накрая е маслоуловителя, който лови мазнините, които плуват на повърхността на водата, които също се депонират. Механичното стъпало има за цел да пречисти водата от механичните примеси, за да може да протече нормално биологичното пречистване", обясни на учениците Казалиев.

По думите му биологичното стъпало на пречиствателната станция се състои от четири биореактори тип СБР /Стационарен биологичен реактор/. Методът на пречистване е т.нар. метод на активна утайка. Утайката представляват микроорганизми, които в кислородна среда се хранят с отпадъчната вода, която съдържа много органична материя и я превръщат в неорганична.

Учениците разгледаха станцията и задаваха интересни въпроси свързани с пречистването на водата и изграденото съоръжение, което припомням беше открито през 2010 година.

nik

zgur

stili

voda

За днес бяха предвидени посещения на обекти свързани с Водния цикъл на град Смолян и централната лаборатория с ученици от професионалната гимназия по строителство. Идеята на ръководството на ВиК ЕООД гр.Смолян е те нагледно да се запознаят с дейностите по един от най-актуалните и големи проекти в Смолян свързани с водния цикъл. Поради лошото време посещението ще се състои през следващата седмица.

voden

Стойността на водата е много повече от нейната цена - водата има огромна и важна роля за нашите домакинства, култура, здравеопазване, образование, икономика и природната среда като цяло. Ако пренебрегнем някои от тези аспекти, рискуваме да не управляваме правилно този незаменим природен ресурс. С добра координация и сътрудничество между отговорните институции, както и с активното участие на заинтересованите групи и на широката общественост с разбиране на истинската, многоизмерна стойност на този ресурс, можем да защитим водата в полза на всички", коментира по повод днешният ден управителя на водното дружество в Смолян инж.Румяна Янчевска.

Вирни се горе