Вече пет месеца функционира „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в Смолян”

Вече пет месеца функционира „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в Смолян”

На 01.10.2021 г. бе разкрит „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства – Смолян”. Първите потребители на социалната услуга пристъпиха плахо и неуверено, а семействата им се питаха дали ще им хареса в центъра и ще успеят ли да се адаптират възрастните им близки в новата среда.

Пет месеца по-късно възрастните хора се чувстват спокойни, дори с нетърпение очакват персонала на центъра да ги вземе сутрин и да отидат „на работа“, както смятат някои от тях. А работата им харесва – различни занимания по трудотерапия – плетене, готварство, цветарство, изработване на есенна и коледна украса, мартенички, редене на пъзели, рисуване, пеене и др. С помощта на психолога и според възможностите си, потребителите работят по съхраняване на психичното си състояние, възстановяване на дефицити във вниманието и паметовите нарушения. Медицинската сестра следи за навременното приемане на лекарствената терапия на всеки един потребител, наблюдава здравословното състояние и го обсъжда с близките и семействата им.

Целият персонал на Дневния център се стреми да работи за компенсирането на интелектуалните, психическите и физическите способности на потребителите, като едновременно с това оказва подкрепа при хранене, придвижване, хигиена и прием на медикаменти.

Не закъсня и признанието за доброто отношение и грижа към възрастните хора, посещаващи дневния център. Ето какво благодарствено писмо получихме от дъщерята на най-възрастния ни потребител – 90 годишният Никола:

„Деменцията е тежко заболяване на мозъка, което води до промени в поведението и личността. Това видоизменя и ежедневието на хората, които се грижат за страдащите. В един момент всичко е подчинено на болния – свободно време, личен живот, мисли, сън.

В нашия регион не са много специализираните заведения, предлагащи грижи за дементноболни. Затова когато научих за откриването на Дневния център за подкрепа на хора с различни форми на деменция и техните семейства в Смолян бях обнадеждена, защото тази услуга ще извади страдащите от социална изолация и ще им предостави различно ежедневие и контакти с хора с тази диагноза.

Вече повече от пет месеца ползвам услугите на Дневния център за подкрепа на хора с различни форми на деменция и техните семейства за моя баща. В центъра работят социални работници, медицинска сестра, рехабилитатор, трудотерапевт и психолог. Всички те се отнасят с много топлина и търпение към ползвателите на услугата. Всеки ден възрастните хора пребивават в центъра от 8.30ч. до 17.00ч., обгрижвани с внимание, уважение и професионализъм. Това не е просто престой. Водят се занимания по интереси, физически упражнения, съобразени с възрастта, разговори с психолог, празнуват се лични празници, а от медицинското лице се следи и здравословното им състояние. Условията в центъра са прекрасни, а ведно с топлото отношение и човечност, дават спокойствие и уют, което е много важно при това болестно състояние.

Благодаря на екипа на Дневния център за всеотдайността и помощта към потребителите и техните семейства! Надявам се, че има перспектива за обгрижването на дементноболните по този начин и бъдещето ще го докаже.“

Екипът на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства – Смолян също изказва благодарността си към потребителите на услугите и техните семейства за доверието и добрите взаимоотношения.

Дневният център продължава приема на лица с различни форми на деменция, като са създадени условия за цялостна грижа за тях през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време. Услугата се предоставят напълно безплатно.

За връзка с нас и повече информация:

Адрес: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 35 (сградата на бившия Тубдиспансер).

Тел.: 0301/2 10 31; GSM: 0877 38 88 99

e-mail: dementia-sm@abv.bg

Момчил Николов

Вирни се горе