Възпитаници на ПГИ „Карл Маркс“ Смолян класирани на национално състезание за икономисти на английски език

Възпитаници на ПГИ „Карл Маркс“ Смолян класирани на национално състезание за икономисти на английски език

И тази година Професионалната гимназия по икономика „Карл Маркс“ има класирани ученици за финалния етап на националното състезание за икономисти на английски език. Георги Димитров и Венелин Стоянов, от 11 и от 12 клас ще представят училището в престижното състезание, организирано от Американския университет и ПГИ „Иван Илиев“ гр. Благоевград. В трети кръг всички 30 класирани участниците се разделят на лотариен принцип на екипи, съставени от 4 ученици. Всеки екип избира свой представител, който на лотариен принцип избира населеното място в България, където екипът ще има за задача да развие бизнес. Средствата, с които всеки отбор разполага за стартирането на новото предприятие са в размер на 200 000 лв., получени като наследство. Представянето на проектите ще бъде на английски език и ще се оценява от комисия, която включва: представител на Американски университет в България, старши учител по икономически дисциплини от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“-Благоевград, представител на РУО Благоевград, представител на бизнеса.

В първи и втори етап Георги и Венелин се доказаха като един от най-подготвените ученици-икономисти в България, владеещи английски език.

Пожелаваме им успех на 20 и 21 април 2022!

Вирни се горе