Възобновиха строителството на ГКПП Рудозем-Ксанти.

Възобновиха строителството на ГКПП Рудозем-Ксанти.

След великденските празници е възобновено строителството на ГКПП Рудозем-Ксанти. Работата на обекта бе временно спряна поради лоши атмосферни условия, съобщи областният управител на област Смолян Недялко Славов.

Към момента се извършват земно-изкопни дейности. Мобилизирана е сериозна изкопна и транспортна техника и механизация. Извършват се и дренажи за извеждане на подпочвените води, изграждат се и отливат водостоци за улавяне на водите от околните дерета. Успоредно се работи на подходния път площадката на самия граничен пункт, която се оширява, откосират се скатовете, насипва се и се заравнява. Гръцките ни партньори също са възобновили работата след двумесечно прекъсване. Радвам се, че пътните връзки от българска и гръцка страна вече са съединени на предварително определената пресечна точка на граничната бразда (при оранжевата ограда). От гръцка страна е положена и валирана трошено-каменна настилка. Пандемията от коронавирус не оказва за момента негативно влияние към реализацията на този важен проект. Припомням, че за строителството на ГКПП Рудозем-Ксанти е осигурено цялостното финансиране от държавния бюджет на Република България с решение на Министерски съвет от 18.12.2019 г. и програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 г.

Стойността на строителството на пункта, полагането на оптичен кабел до него, както и електроснабдяването му е на стойност 18,445 млн.лв. Дейностите по изграждането му трябва да завършат до края на тази календарна година.

Вирни се горе