Възможностите за устойчив и приключенски туризъм в смолянски регион обсъждаха експерти на дискусия по инициатива на „Новото време“ -КРОС

 Възможностите за устойчив и приключенски туризъм в смолянски регион обсъждаха експерти на дискусия по инициатива на „Новото време“ -КРОС

Възможностите за устойчив и приключенски туризъм в смолянски регион и възможности в НАТУРА 2000 обсъждаха експерти на дискусия по инициатива на „Новото време“ -КРОС

Дискусия за възможностите за устойчив и приключенски туризъм и възможности в НАТУРА 2000 се проведе с домакинството на Димитър Кацаров, кандидат за кмет на община Смолян.

В дискусията участваха доц. Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма, Георги Пампоров, изпълнителен директор на организацията за управление на туристически район Родопи, Иван Панчев, основател на списание 360mag, най-голямата българска медия за приключенски туризъм, Виктор Жеков, един от най-известните треньори по сноуборд в страната.

Дискусията откри Димитър Кацаров, кандидат за кмет на община Смолян и домакин на събитието. Той отбеляза, че посоката, в която община Смолян има потенциал да се развива е туризмът във всичките му форми. Подчертано бе, че това, което ще отличи Смолян е предлагане на добър туристически продукт по нов начин, адекватен на съвременните условия и изисквания.

„Взаимодействието с местния бизнес, поощряване на различните инициативи, инвестициите за изграждане на инфраструктура, за подпомагане на местата за настанавяне, създаване на условия туристите да посещават природни атракции и да получават завършен туристически продукт, е това, от което общината ще реализира най-голями ползи. С осигуряването на добри условия за развитие на бизнес, ще бъдат привлечени и нови инвестиции. Това от своя страна ще доведе до създаване на работни места и до повишаване стандарта на живот в общината“, заяви Димитър Кацаров, кандидат за кмет на община Смолян.

Доц. Румен Драганов, представи ролята на общината в управление на процесите, анонсира данни, които показват как природните дадености на региона могат да бъдат превърнати в активи за община Смолян и региона.

Виктор Жеков постави акцент на възможностите за практикуване на спортове в община Смолян. Той посочи, че условията тук предлагат огромен потенциал, като сравни възможностите за спорт, туризъм и отдих с тези от най-добрите примери в Европа и света.

Иван Панчев, издател на списание 360mag, най-голямата българска медия за приключенски туризъм акцентира върху ползите от синергията между природа, туризъм и спорт. Специално внимание беше обърнато на Натура 2000. Отбелязано беше, че териториите, включени в НАТУРА 2000 не изключват възможност в тях да се развиват и практикуват разични спортове и туристически дейности, организирани в синхрон с изискванията.

От изпълнителния директор на организацията за управление на туристически район Родопи Георги Пампоров присъстващите на дискусията разбраха за най-актуалните тенденции за развитие на туризма, а именно приключенски туризъм, който води със себе си и по-платежоспособни туристи.

mitko

sisi

turist

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Пресцентър: Новото време -КРОС

Вирни се горе