Възможности за теглене на кредит при лошо кредитно досие

Възможности за теглене на кредит при лошо кредитно досие

Кредитното ви досие, съхраняващо се в Централния кредитен регистър, който функционира към БНБ, съдържа информация относно вашето поведение като потребител на кредити. Достъп до него имат всички банкови и небанкови финансови институции. При кандидатстване за заем финансиращата институция извършва проверка на досието ви, за да получи информация изплащали ли сте редовно предходни ваши кредити, имали ли сте закъснение с вноските, имате ли необслужени заеми. Въз основа на тази информация от кредитното ви досие финансовите институции взимат решение дали молбата ви за заем да получи одобрение.

Какво е лошо кредитно досие?

Ако сте били недобросъвестен платец, закъснявали сте с вноските или не сте обслужвали редовно кредита си, то вие ще имате лошо кредитно досие. При кандидатстване за кредит от банкова финансова институция в повечето случаи се следи и кредитното досие на вашите свързани лица, което означава, че е възможно необслуженият заем на член на семейството ви да се отрази на вас и да получите отказ заради него. Лошото кредитно досие е водеща причина да получите отказ при кандидатстване за кредит, особено ако се стремите да получите кредит от банкова финансова институция. Възниква въпросът какъв е изходът от ситуацията и как може да изтеглите [https://www.vivus.bg/blog/krediti-s-losho-tskr-mozhem-li-da-teglim-ako-imame-t akiva/ ][к��едит при лошо ЦКР] ?

Фирмите за бързи кредити – решение при лошо кредитно досие

Освен банковите финансови институции на пазара функционират и небанкови такива, които най-общо наричаме фирми за бързи кредити. Те отпускат заеми по опростени процедури, изцяло онлайн, одобряват молбите в рамките на минути до часове и не са толкова крайно заинтересувани от вашето кредитно досие. Небанковите финансови институции не изискват от вас поръчители и не проверяват кредитните досиета на членовете на домакинството ви. В зависимост от вашите доходи и редица други показатели те могат да решат да ви отпуснат кредит дори при лошо кредитно досие. Все пак имайте предвид, че не е добра идея да допускате да не обслужвате редовно заемите си и да се сдобиете с лошо досие, тъй като то може доведе до по-неизгодни условия за кредита ви, отпуснат от небанкова финансова институция въпреки него.

Вирни се горе