ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!!

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!!

Днес, 11 юли излизат списъците със седмокласниците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране. До 16 юли, включително, те трябва да се запишат в училището, в което са приети. В противен случай не запазват мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок до 16.07.2019 г. вкл.

Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание или на това което е приет на първо класиране. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране). Не класираните по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват автоматично във II етап на класиране, като не е необходимо да подават заявление. Независимо от резултата от втория етап на класиране ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран – в срок до 22.07.2018 г. вкл. За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране.

Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 24.07.2019 г. до 25.07.2019 г. вкл. За целта следва да се подаде ново заявление. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап. След обявяване на резултатите от третия етап на класиране следва записване на класираните ученици в срок- 31.07.2019 г. вкл.

Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 01.08.2019 год. Попълването на незаетите места в паралелките след трети етап на класиране се осъществява в съответните приемащи училища в срок до 10.09.2019 г. вкл. по определен от директорите ред.

Вирни се горе