Валери Делев е новият директор на РЗОК - Смолян

Валери Делев е новият директор на РЗОК - Смолян

От 03.10.2022 г. Директор на РЗОК – Смолян е Валери Делев, след спечелен конкурс в ЦУ на НЗОК. Той има магистърски степени по икономика и здравен мениджмънт. Работи в РЗОК от 01.03.2006 г., започвайки от младши инспектор финансов контрол в болнична помощ, продължава работа като старши инспектор финансов контрол, финансов инспектор и контрольор, след което заема ръководните длъжности началник на сектор и началник на отдел.

Колектива на РЗОК – Смолян изказва на г-жа Румяна Карагрошева искрена благодарност за подкрепата която сме имали, за нейната отзивчивост, компетентност и професионализъм, с които работи в РЗОК – Смолян от създаването на институцията до настоящия момент. Пожелаваме и да бъде здрава и още дълги години да се радва на обичта на близки и приятели, съобщиха от институцията.

Вирни се горе