В Златоград въведоха система за разделно събиране на текстил

В Златоград въведоха система за разделно събиране на текстил

Воден от принципа да бъда последователен в работата и действията си и осъзнавайки изключителното значение на дейностите, свързани с опазването на околната среда, днес въведохме нова за общината ни система за разделно събиране и последващо оползотворяване и рециклиране на отпадъци от текстил. Системата включва всички отпадъци от облекла и текстил, независимо от съдържанието им и източника на образуване, съобщи кметът на града Мирослав Янчев.

Началото стартираме с поставяне на три специализирани контейнера, които са разположени на територията на град Златоград и са с отличителни надписи и форма, удобни за използване и обслужване. Събраните дрехи се сортират и според състоянието им намират последваща реализация. По-голямата част от годните за употреба дрехи се насочват към нуждаещи се за оползотворяване, тези в лошо състояние се рециклират, а основната цел е всяка дреха да намери собственик, който има нужда точно от нея и би я носил, удължавайки жизнения ѝ цикъл, посочи още градоначалникът. Той призова всеки да даде своя принос за опазване на природата като дари втори живот на дрехите!

Вирни се горе