В Смолян ще се проведе съвместно областно учение за извършване на спасителни действия при ПТП

В Смолян  ще се проведе съвместно областно учение за извършване на спасителни действия при ПТП

На 23.11.2023 г. от 13:30 часа в гр. Смолян, кв. Устово – в кръговото кръстовище от южната страна на тунел „Смолян“ на „ГПК – новата отсечка“, ще се проведе съвместно областно учение „Осигуряване на ефективно и адекватно реагиране на компетентните органи при получаване на сигнал за пътнотранспортно произшествие (ПТП) при свличане на земни маси и паднали дървета, в следствие на обилен валеж без пострадали, но с участващ в ПТП с изострено общо заболяване, в следствие на преживяното“. Участие ще вземат ОД МВР - Смолян, РД ПБЗН - Смолян, ЦСМП - Смолян, РД „АА“, ОПУ - Смолян, Община Смолян, БЧК - Смолян, Областна администрация Смолян.

Целта на събитието е усъвършенстване на управлението на силите и средствата при извършване на спасителни действия при ПТП без пострадали, както и отработване на процедурите за ефективно и синхронизирано взаимодействие на службите при управление на дейностите по справяне с последствията.

Съвместното областно учение се провежда в изпълнение на План-програмата на областната политика по БДП за 2023 г. Очаква се по този начин да се извърши проверка и подобряване на взаимодействието, координацията и общото управление на звената на Единната спасителна система, екипите в тях и местната власт, както и повишаване на уменията и тренираността на ръководителите за използване на оперативните възможности на системата.

Напомняме, че на 23 ноември във времевия период от 12:00 до 12:30 часа системата за предупреждение на населението BG-ALERT ще бъде тествана на територията на област Смолян. Тестовото съобщение, което ще бъде разпространено, се очаква да бъде получено на мобилните устройства, поддържащи технология Cell Broadcast Service. Съобщението ще бъде съпроводено със специфичен звуков сигнал и вибрация, дори и при активиран тих (безшумен) режим на устройството.

Вирни се горе