В СМОЛЯН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА СПОРТНА ПРОЯВА „ЗИМНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 2022“

В СМОЛЯН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА СПОРТНА ПРОЯВА „ЗИМНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 2022“

На 26 март (събота), Смолян ще бъде домакин на инициативата „Зимно предизвикателство 2022“ . Националната спортна инициатива се реализира с подкрепата на Министерство на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички“ и е в изпълнение на Националната програма за физическа активност и развитие на българското население БУЛФАР 2021-2024.

Програмата на събитието включва: поход по маршрут: Паркинг на ресторант „Рибката“ – кв. Каптажа до местността „Белия камък“ и Забавни игри в местността „Белия камък.

Инициативата има развлекателен характер, а целта е да бъде насърчена двигателната активност на открито на участниците. Участие могат да вземат желаещи от всички възрасти – индивидуално или семейно.

Проявата се осъществява по инициатива на „Българска федерация спорт за всички“, подкрепена от Община Смолян, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН / в община Смолян и сдружение „Родопски скаут“ – Смолян.

Начало: 26 март /събота/ от 11.00 ч., поход от Паркинг на ресторант „Рибката“ – кв. Каптажа до местността „Белия камък“ и Забавни игри в местността „Белия камък“.

Проявите ще бъдат съобразени с моментната епидемична и метеорологична обстановка

Вирни се горе