В Смолян ще се проведе деветото събитие от Националната кампания „Възможности за подкрепа на земеделските стопани – 2023 г.“

В Смолян ще се проведе деветото събитие от Националната кампания „Възможности за подкрепа на земеделските стопани – 2023 г.“

Български фермерски съюз е национално представено сдружение с нестопанска цел, а членовете му вече наброяват стотици представители от всички сегменти на земеделието и преработвателната промишленост. Част от идеите, задачите и предизвикателствата, които са заложени при структурирането на организацията са свързани с подобряване дейността и конкурентоспособността на земеделските стопани, производители, преработватели и търговци, прецизно управление на селското, горското и рибовъдните стопанства, провеждане на активен диалог с държавните органи. В тази връзка Български фермерски съюз си поставя амбициозната задача да проведе втора Национална информационна кампания, тясно свързана с всички възможности, от които заетите в сектора могат да се възползват.

Деветото от поредицата събития ще се проведе на 23 март 2023 г. (четвъртък) от 10:00 часа в зала 201 на Областна администрация - Смолян (регистрация на участниците от 09:30 часа). В първата част председателят на Българския фермерски съюз Георги Стоянов ще запознае земеделските производители с мисията и дейността на Съюза. Предвидени са три панела: „Очаквания към старта на Кампания 2023 – възможности и основни предизвикателства за агросектора“; „Възможности за подкрепа на агросектора чрез Плана за възстановяване и устойчивост на България“; „Съвместимост на проектите с Принципа за „Ненанасяне на значителни вреди““. В тях ще се включат водещи експерти от различни дирекции на Министерство на земеделието – „Директни плащания“, „Растениевъдство“, „Програма за морско дело и рибарство“, „Изпълнителна агенция по лозата и виното“ и други. Предвидено е време за въпроси и дискусия по конкретни казуси.

Събитията са с отворен достъп за всички заинтересовани.

Вирни се горе