В Смолян ще бъде открит регионален център, осигуряващ достъп до правосъдие за социално уязвими групи чрез безплатна правна помощ

В Смолян ще бъде открит регионален център, осигуряващ достъп до правосъдие за социално уязвими групи чрез безплатна правна помощ

От Адвокатската колегия в Смолян изразиха надежда, че в скоро време ще бъдат приети на второ четене промени в Закона за правната помощ, с които ще стане възможно откриването на регионален център, осигуряващ за социално уязвими групи достъп до правосъдие чрез безплатна правна помощ. "Надявам се в скоро време резултат да дадат и усилията ни да открием в гр. Смолян регионален център за консултиране по реда на ЗПП, в който достъп до безправна правна помощ ще имат социално уязвими групи от населението, което в нашия регион за съжаление нараства като процент. Смолянска адвокатска колегия поде инициатива за промяна в ЗПП, която ще ни даде възможност да реализираме този проект, който е изцяло насочен към гражданите на областта", коментира председателят на Адвокатската колегия в Смолян адв.Елена Радева.

"Имаме осигурено финансиране, имаме взето решени за откриването на центъра, проблем в момента е помещението. Надяваме се, че ако закона за правната помощ мине и на второ четене – да позволи използването на помещение, което да е безплатно, ще можем да си позволим откриването на такъв център. Защото администрирането на центъра е предоставено на адвокатските колегии, но те няма как да финансират държавна дейност. Осигуряването на достъп до правосъдие е държавна политика и няма как да се очаква от частни субекти да финансират тази дейност", допълни адв. Радева.

По думите й усещането за липса на справедливост е повсеместно и отговорност за това имат всички, които са част от тази система. Тя подчерта, че този център ще стане факт и благодарение усилията на областният управител Стефан Сабрутев , който е съдействал и са били проведени срещи на ниво министерства.

eli

Вирни се горе