В СМОЛЯН СЕ ПРОВЕДОХА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ДВЕ ОТ КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

В СМОЛЯН СЕ ПРОВЕДОХА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ДВЕ ОТ КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

Днес, в залата на Община Смолян екипът на ОИЦ-Смолян, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на ЮЦР проведе първите две обществени обсъждания на Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ). На обществените обсъждания присъстваха представители на Община Смолян, на други публични организации, бизнес, граждани и НПО.

Първата Концепция, която бе представена бе BG16FFPR003-2.001-0143 "Зелени мерки в градска среда за по-чист въздух в Смолян" на кандидат Община Смолян. Концепцията е насочена към подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез прилагане на зелени мерки и реализацията на проекти, посочени в Общинската програма за КАВ. Значителна част от междублоковите пространства в община Смолян са увредени вследствие на нерегламентирана човешка дейност. Крайният резултат от това увреждане е повишаване на нивата на фин прах, който се имитира във въздуха и повишава стойностите на фини прахови частици (ФПЧ). При бъдеща реализация на проекта значителна част от увредените площи ще бъдат възстановени, ще бъде ограничено по нататъшното негативно въздействие върху междублоковите пространства. Ще се реализират и мерки за разширяване на зелените площи чрез изграждането на зелени покриви и възстановяване на увредени зелени площи в териториите на училищата и детските градини на територията на община Смолян. Основен акцент на интервенция ще са т. нар. "горещи зони". Общият размер на заявените средства е 2 709 872,23 лв.

Втората Концепция, която бе представена днес пред широката общественост бе КИТИ BG16FFPR003-2.001-0156 "Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност" на водещ партньор Община Смолян. Концепцията обединява 9 партньора, които ще работят заедно за насърчаване развитието на устойчив туризъм в Област Смолян чрез създаването на нови туристически атракции на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград. В концепцията са обединени разнообразни по вид интервенции, които се допълват, за да създадат условия за предоставяне на качествен многообразен туристически продукт за посетителите на региона чрез опазване и оползотворяване на местните природни и културно-исторически ресурси. Предвидени са дейности по устойчиво използване на природните ресурси: създаване на еко-пътеки и атракции за деца в курорта Пампорово; укрепване на част от свлачището в района на Смолянските езера, където е планирано и изграждане на вело-трасе; маркиране и облагородяване на туристически маршрути. Включени са и дейности по опазване на културно-историческото наследство: обновяване на РИМ-Смолян и създаване на дигитален център; реновиране на паметника Родопската Шипка; реставриране и обновяване експозицията на Згуровски конак в с. Широка лъка. С изпълнението на концепцията ще се създадат условия за съчетаване на културния туризъм с балнеотуризъм. Общият размер на заявените средства по настоящата Концепция е 50 691 883 лв.

Екипът на ОИЦ-Смолян продължава с провеждане на обществени обсъждания и на останалите КИТИ. С актуалния график на срещите - можете да се запознаете на сайта www.eufunds.bg

Alternativext

Вирни се горе