В с. Малка Арда се въвежда режим на водоподаване поради авария

В с. Малка Арда се въвежда режим на водоподаване поради авария

“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Смолян, Ви уведомява, че във връзка с авария и намаляване нивото на водоизточника, както и съгласно Заповед на Кмета на Община Баните, от 25.12.2021 г. в село Малка Арда се въвежда режим на водоподаване, до отстраняване на проблема. Населението ще бъде снабдявано в часовете от 10:00 до 12:00, като молим водата да се използва само за питейно-битови нужди, съобщиха от ВиК Смолян.

Вирни се горе