В РЗИ – Смолян изследват безплатно всеки желаещ по повод Европейската седмица за изследване за ХИВ и вирусни хепатити

В РЗИ – Смолян изследват безплатно всеки желаещ по повод Европейската седмица за изследване за ХИВ и вирусни хепатити

В периода 22-29 ноември 2019 г. РЗИ – Смолян организира седмица на отворените врати за безплатно, доброволно, анонимно изследване и консултиране за ХИВ; хепатит С и сифилис. Инициативата е по повод „Европейската седмица на тестовете“ и 1 декември – Световен ден за борба със СПИН, който тази година е под надслов „Промените се правят от общности“.

Европейската седмица се провежда вече седма година с основна цел с обединените усилия на партньорски организации – в общността, здравните грижи и политическите институции – в цяла Европа, да се даде възможност на повече хората, изложени на риск от ХИВ и/или хепатит, да узнаят статуса си възможно най-скоро след заразяване. От това до голяма степен зависи техния живот.

По данни на СЗО, късната диагноза на ХИВ инфекция все още е проблем за повечето страни от европейския регион: изчислено е, че само 82% от хората, живеещи с ХИВ в региона, са запознати със своя статус. В страните от Източна Европа този процент е 74% .

Късен стадий на инфекция се наблюдава при всеки втори ново диагностициран пациент с потвърдена диагноза ХИВ инфекция. От друга страна е много важно тези хора да получават антиретровирусна терапия незабавно. Навременната терапия не позволява на ХИВ да навлезе в стадия на СПИН, с което се намалява броя на произтичащите от него смъртни случаи.

Друга цел на кампаниите е повишаване на осведомеността на населението за начините на превенция на ХИВ и хепатит, с което да защитят себе си и своите близки.

Стигмата и дискриминацията все още възпират хората от ранно тестване, което налага предоставяне на достъпна информация за важността на изследването, при зачитане на достойнството и анонимността им.

По повод Европейската седмица РЗИ – Смолян предоставя възможност на всеки желаещ да се изследва за ХИВ/ СПИН и вирусни хепатити всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа в приемния кабинет на здравната инспекция, съобщиха от здравната инспекция.

Вирни се горе