В продължение на 3 месеца, младежи от град Смолян и региона ще бъдат обучавани да бъдат лидери

 В продължение на 3 месеца, младежи от град Смолян и региона ще бъдат обучавани да бъдат лидери

Проектът „Искам да бъда лидер” е насочен към младежи, обединени около общата цел да бъдат обучени за да придобият универсални лидерски умения, за да ръководят младежки проекти. Участниците ще усвоят специфични знания и умения в областта на активното гражданско участие и участие в интеграционните процеси, ще развият своите лидерски качества и ще бъдат част от активните граждани на територията на община Смолян. Ще имат възможност да бъдат част от създаденото регионално лидерско звено към младежката организация “Млади изследователи за младежко развитие” и ще имат възможност да реализирате свои инициативи и проекти.

Проектът „Искам да бъда лидер” се осъществява от Младежката организация „Млади изследователи за младажко развитие” с финансовата подкрепа на фондация „Софийска платформа“, MitOst e.V. и Stiftung Mercator като част от програмата „Европа като общност на граждани“.

Вирни се горе