В ПАМЕТ НА ВОЛОДЯ ЯНКОВ

В ПАМЕТ НА ВОЛОДЯ ЯНКОВ

Окръжен съд – Смолян с дълбоко прискърбие съобщава, че на 02 октомври 2023 г., след кратко боледуване, почина съдия Володя Янков - съдия в Окръжен съд – Смолян и и.ф. председател на Районен съд – Мадан.

Съдия Янков работи над 30 години в органите на съдебната власт - като стажант съдия в Окръжен съд – Смолян, от 1993 г. като съдия в Районен съд – Смолян, а от 1997 г. правораздава като съдия в Окръжен съд – Смолян. През 2019 година с Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет съдия Володя Янков е определен да изпълнява функциите на административен ръководител – председател на Районен съд - Мадан.

Съдиите и съдебните служители изразяват искрени съболезнования на семейството и близките.

Скърбим за един прекрасен човек и колега, уважаван от всички съдия, който бе пример за изключителна добронамереност и колегиалност.

Поклонението ще се състои на 04.10.2023 г. от 10.00 ч. в църквата „Св.Висарион Смоленски“ - Смолян.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

Вирни се горе