В ОБЩИНА СМОЛЯН Е ДОСТАВЕН И ФУНКЦИОНИРА 3-D ПРИНТЕР ЗА ИЗДЕЛИЯ ОТ РЕЦИКЛИРАНА ПЛАСТМАСА

В ОБЩИНА СМОЛЯН Е ДОСТАВЕН И ФУНКЦИОНИРА 3-D ПРИНТЕР ЗА ИЗДЕЛИЯ ОТ РЕЦИКЛИРАНА ПЛАСТМАСА

Община Смолян успешно приключи изпълнението на проект „Въвеждане на добра практика за намаляване количеството на депонираните отпадъци и повишаване информираността и капацитета за рециклиране в Община Смолян“, финансиран по ОП „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕФРР на ЕС.

По проекта е доставен и функционира 3D принтер. Той работи с биоразградима пластмаса, произведена от растителни суровини, подлежащи на рециклиране. Чрез 3D принтиране се изработват съдове от биоразградима пластмаса за събиране на биоразградими отпадъци в училищата. Работата на принтера е достъпна за наблюдение от учениците от всички училища, като по този начин се демонстрира най-съвременният модел за намаляване и предотвратяване образуването на отпадъци, а именно използване на продукти от биоразградими суровини и годни за рециклиране, и така допринасящи за предотвратяване образуването на отпадъци.

Принтерът е един от най-големите налични FDM 3D принтери. С конструктивен обем от 700х700х820 mm, той позволява да се печатат изключително големи прототипи и обекти.

Произведените с принтера контейнери са поставени в училищата, с тях учениците се учат на разделно събиране на боклука. В училищните сгради са доставени и контейнери за биоразградими отпадъци.

След приключване на проекта, принтерът ще бъде използван за демонстрации пред ученици на създаването на различни предмети от разградимата суровина.

Вирни се горе