В Община Мадан стартира Младежки обмен

В Община Мадан стартира Младежки обмен

На 26.09.22г. стартира младежки обмен "Sensible today is successful tomorrow" по програма Еразъм+ на Сдружение "Деца със специални потребности".

Обмена включва международна група младежи от Румъния, Македония, Турция и България, които заедно ще учат как да бъдат активни граждани и да участват в социалния живот на общностите в Европейския съюз чрез методите на неформалното образование.

Фокусът на проекта е да се създаде партньорство за сътрудничество между страните партньори в обучението, за да се сравнят различни подходи и стратегии за подобряване на уменията, креативността и знанията на участниците, свързани с международното сътрудничество, повишаване на информираността на младите хора за ползите на семейството като основна клетка на обществото.

Основни цели на проекта:

Насърчаване на активното участие в демократичния живот, активното гражданство, междукултурния диалог, социалното включване и солидарността.

Подобряване на ключовото ниво на компетентности и умения на младите хора, включително тези с по-малко възможности чрез засилено сътрудничество между организациите.

Споделяне на идеи и добри практики за допълване на обществените реформи на местно, регионално и международно ниво и за подпомагане на развитието на знанието чрез неформално обучение.

По време на дейностите ще бъдат засегнати теми свързани със семейното планиране и последиците от нездравословния начин на живот върху поколенията.

Вирни се горе