В ОБЩИНА МАДАН ОТБЕЛЯЗАХА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО

 В ОБЩИНА МАДАН ОТБЕЛЯЗАХА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО

Общинска администрация представи презентация за проведените през годините събития в община +Мадан по повод Европейските дни на наследството пред учениците от клуб „Силата на знанието“ / VII б клас/ при СУ „Отец Паисий“ с ръководител Марияна Бунева. Специален поздрав към присъстващите отправи солистката при НЧ „Иван Вазов-1999“ Семира Керменова.

НЧ „Иван Вазов-1958“ с. Буково организира конкурс за рисунка на тема „Красотата на природата“, в който взеха участие децата от ДГ „Пролет“ с. Букова поляна.

В НЧ „Братан Шукеров-1953“ с. Върбина беше представена изложба на родопски халища, а в Градска библиотека „Антон Страшимиров“ – изложба на макети на старинни родопски къщи, изработени от ученици от СУ „Отец Паисий“ гр. Мадан.

Творческата работилница „Родопски везани терлици“ в НЧ „Младост-2008“ с. Лещак даде възможност на младите хора да се запознаят със стари местни занаяти, а самодейците при НЧ „Н.Й.Вапцаров-1997“ с. Средногорци изработиха сувенири от природни материали.

НЧ „Родолюбец-1965“ с. Боровина организира туристически поход „Искам да знам…“ с беседа за опазване на околната среда, запознаване с разнообразието на растителния и животински свят.

Тази година темата на ЕДН е „Устойчиво наследство“ и предполага да се замислим над ефекта, който дейностите на хората оставят върху природното и културното наследство на Европа и как човечеството трябва да използва традиционните похвати за тяхното опазване.

Вирни се горе