В ОБЩИНА БАНИТЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

В ОБЩИНА БАНИТЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

Днес, в община Баните, екипът на Областен информационен център – Смолян, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на ЮЦР, проведе обществено обсъждане на КИТИ BG16FFPR003-2.001-0156 "Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност" на водещ партньор Община Смолян.

Концепцията обединява 9 партньора, които ще работят заедно за насърчаване развитието на устойчив туризъм в Област Смолян чрез създаването на нови туристически атракции на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград. В концепцията са обединени разнообразни по вид интервенции, които се допълват, за да създадат условия за предоставяне на качествен многообразен туристически продукт за посетителите на региона чрез опазване и оползотворяване на местните природни и културно-исторически ресурси. Предвидени са дейности по устойчиво използване на природните ресурси: създаване на еко-пътеки и атракции за деца в курорта Пампорово; укрепване на част от свлачището в района на Смолянските езера, където е планирано и изграждане на вело-трасе; маркиране и облагородяване на туристически маршрути. Включени са и дейности по опазване на културно-историческото наследство: обновяване на РИМ-Смолян и създаване на дигитален център; реновиране на паметника Родопската Шипка; реставриране и обновяване експозицията на Згуровски конак в с. Широка лъка. С изпълнението на концепцията ще се създадат условия за съчетаване на културния туризъм с балнеотуризъм.

В Община Баните са предвидени дейности по възстановяване на Старата Римска баня, обучения на персонал и др. Общият размер на заявените средства по настоящата Концепция е 50 691 883 лв.

Можете да изразите своето мнение за настоящата Концепция, като попълните онлайн анкетата за КИТИ „Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност“ на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgdaE4W_ojTJV7zPj5pCP9gEUGqf1KBbcQCKiCNmujs0ILlg/viewform

Вирни се горе