В Мадан се проведе обществено обсъждане на концепция за ИТИ, която цели развитето на селските общини в област Смолян

В Мадан се проведе обществено обсъждане на концепция за ИТИ, която цели развитето на селските общини в област Смолян

На 14 март 2024 г. в Община Мадан протече общественото обсъждане на Концепция за ИТИ BG16FFPR003-2.001-117 "Устойчиво екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област" на водещ партньор Община Рудозем. На срещата присъстваха представители на общинската администрация, партньори, представители на бизнеса, НПО и граждани.

Всички присъстващи на обсъждането изказаха своeто одобрение и положителна подкрепа за идеите заложени в Концепцията.

Настоящата Комбинирана концепция за интегрирани териториални инвестиции обединява следните общини: Община Рудозем, Община Мадан, Община Неделино, Община Девин и Община Борино. Всички те се обединяват около една цел и тя е постигане на екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област. Като партньори са привлечени и сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради, Професионална гимназия по електротехника - гр. Девин и асоциирани партньори - работодатели. Партньорите в концепцията са обединени около решаването на общи проблеми и полагането на усилия в посока подобряването на икономическото и социално развитие на региона.

Концепцията включва разнообразни мерки и интервенции във всички общини:

Мерки за развитие на туризма и в петте общини.

 • Като за община Мадан те включват: създаване на атракция "Римски мостове", която включва: Римски мост над р. Маданска; Римски мост над р. Батанска; римски мост над р. Хаджийска; 7 бр. римски мостове по протежението на р. Буковска; пещера „Дупката“;

  Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност на територията на територията на общините Рудозем, Мадан и Борино. В Община Мадан това ще се случи чрез изграждане на индустриална зона върху общински терен намиращ се в землището на с. Средногорци;

  Изпълнение на мерки за развитие на човешките ресурси на територията на Община Мадан - мотивационно обучение на лица в неравностойно положение, обучение за придобиване на обществени и граждански компетентности, достъп до заетост на хора в неравностойно положение; обучения в направления „Екскурзовод/Туристически гид“, „Дигитални умения“ и осигуряване на заетост до 12 мес.

  Мерки за превенция и управление на риска от наводнения на територията на общините Рудозем, Мадан и Девин;

  Мерки за подобряване енергината ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Мадан;

  Мерки за насърчаване на заетостта и развитието на умения на територията на общини Рудозем, Неделино, Девин и Борино;

  Мерки за социално включване и равни възможности на територията на община Борино и община Мадан.

Приканваме ви да попълните онлайн анкетата за КИТИ „Устойчиво екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област“ на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeANSCDP1-SLk9dz7is3-fGINLv18Q-WQvt8UhrVBUw/viewform

Повече информация, както и презентация по настоящата Концепция можете да намерите тук:

https://www.eufunds.bg/bg/node/14907

Вирни се горе