В Доспат обучават специалисти по здравословно хранене по европроект

 В Доспат обучават специалисти по здравословно хранене по европроект

Пълното наименование на проекта е „Обучение на специалисти по приготвяне на здравословна храна от местни продукти на територията на Високи Западни Родопи Борино-Доспат.” Проектът е спечелен в МИГ „Високи Западни Родопи Борино-Доспат.” и е в процес на изпълнение. От екипа по изпълнение на проекта съобщават, че учебната програма е предназначена за професията „Готвач” специалност „Производство на храни и напитки” по теория и учебна практика от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг.” В нея е включен материал, с овладяването на който се цели обучаемите да усвоят основни теоретични знания за химичният състав на хранителните продукти, същността на технологичните процеси, за технологията на ястията, за основните качествени показатели на готовите ястия и сроковете и условията на съхранение и реализация. Цели се да получат знания за култура на подреждане на масата и начин на сервиране на различните групи ястия и напитки и необходимостта от спазване изискванията за лична и обществена хигие на. Обучението по практика има за цел обучаемите да усвоят система от практически знания и умения за при приготвянето на храни. Ще се постигнат и следните цели: усвояване на практически умения за приготвяне на ястия и десерти; да усвоят знания и умения за приготвяне на здравословни ястия от местни продукти на територията на Високи западни Родопи Борино – Доспат; спазване на санитарно-хигиенните изисквания в работната среда; усвояване на практически умения за организацията на работа в кухнята. В края на обучението се очаква обучените да знаят: химичния състав на хранителните продукти; технологичните качества на хранителните продукти; компонентите на храната от местната кухня; специфичната терминология за наименованията на местните ястия; обработка на хранителни продукти; качествените показатели, нормите и условията за съхранение на хранителните продукти и храните. Курсистите трябва и да могат: да разпознават хранителните продукти; да извършват подбор на хранителните продукти; да работят рационално и безопасно с технологичното обзавеждане в кухнята; да приготвят ястия от националната и регионалната кухня, като използват научни познания и спазват ергономични, хигиенни, екологични и икономически изисквания; да организират характерните за една голяма кухня дейности; да поемат отговорност за технологичния процес в кухнята; да съхраняват хранителните продукти и ястията според изискванията, допълват от училището.

Вирни се горе