В ДЕНЯ НА СПОНТАННИТЕ АКТОВЕ НА ДОБРОТА, ДЕЦА ОТПРАВИХА ПОСЛАНИЯ КЪМ СЪУЧЕНИЦИ И ГРАЖДАНИ

В ДЕНЯ НА СПОНТАННИТЕ АКТОВЕ НА ДОБРОТА, ДЕЦА ОТПРАВИХА ПОСЛАНИЯ КЪМ СЪУЧЕНИЦИ И ГРАЖДАНИ

17 февруари е определен като Ден на спонтанните актове на доброта. Отбелязва се независимо от националност, етническа принадлежност или религиозни убеждения.

По инициатива на учениците от 6 клас при СУ ,,Св.Св. Кирил и Методий "- Смолян, обществения възпитател към МКБППМН Стела Стоименова и със съдействието на МКБППМН, децата отправиха своите послания към съученици и граждани.

Идеята на празника е да накара хората да се усмихнат, да са толерантни един към друг и по- добри. Провокира ги да се замислят за своите добри дела и постъпки, коментира секретарят на МКБППМН Сийка Алексиева.

Нека правим добро но не само на този ден, а и всеки ден от годината, защото добрите постъпки и жестове на внимание ни правят по-добри и по- щастливи хора.

Алексиева подчерта, че инициативата на учениците се осъществява за втори път, като надеждата е да променяме света и хората към добро. Много актуална за днешния ден е и мисълта на Марк Твен: „Забрави обидите, но никога не забравяй добротата".

Вирни се горе