В ЧЕПЕЛАРЕ БЯХА ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА ИТИ

В ЧЕПЕЛАРЕ БЯХА ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА ИТИ

Днес, 15 март 2024 г. в Община #Чепеларе се проведоха обществени обсъждания на две Концепции за ИТИ, в които Община Чепеларе е партньор. Пред присъстващите екипът на ОИЦ-Смолян, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на ЮЦР, представи Концепциите за ИТИ BG16FFPR003-2.001-0156 "Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност" на водещ партньор Община Смолян и BG16FFPR003-2.001-0072 "Развитие и целогодишно предлагане на устойчиви туристически продукти в Средните Родопи" на водещ партньор Регионално сдружение на научно-технически съюзи.

Концепцията "Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност" обединява 9 партньора, които ще работят заедно за насърчаване развитието на устойчив туризъм в Област Смолян чрез създаването на нови туристически атракции на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград. В концепцията са обединени разнообразни по вид интервенции, които се допълват, за да създадат условия за предоставяне на качествен многообразен туристически продукт за посетителите на региона чрез опазване и оползотворяване на местните природни и културно-исторически ресурси. Предвидени са дейности по устойчиво използване на природните ресурси: създаване на еко-пътеки и атракции за деца в курорта Пампорово; укрепване на част от свлачището в района на Смолянските езера, където е планирано и изграждане на вело-трасе; маркиране и облагородяване на туристически маршрути.

Чрез настоящата Концепция в Община Чепеларе ще се разтработят нови туристически маршрути и атракции и ще създадат условия за устойчив туризъм чрез:

  • изграждане на екопътека на територията на община Чепеларе и община Смолян;

  • създаване на зона за лятна еко занималня с атракционен парк в м. Мечи чал;

  • изграждане на 2 бр. зарядни станции за планински електрически велосипеди и закупени 20 бр. планински електрически велосипеди;

Чрез настоящата Концепция в Община Чепеларе се предвижда реализиране на проект за дуално обучение между Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм "Н. Й. Вапцаров" – гр. Чепеларе и "Пампорово" АД.

На присъстващите беше представена и Концепция "Развитие и целогодишно предлагане на устойчиви туристически продукти в Средните Родопи", която включва инвестиции в 7 разнообразни по характер туристически обекта/продукта, намиращи се в общините Чепеларе, Смолян и Златоград. Общата цел на концепцията е да диверсифицира туристическото предлагане в Родопите, както и да удължи туристическия сезон извън традиционно силните.

Част от дейностите, заложени в настоящата Концепция са:

  • Създаване на Парк за планинско колоездене за деца и младежи в района на хижа "Момина вода“ и местност "Хайдушки поляни";

  • Е-байк дестинация Смолян - създаване на модерен и конкурентен туристически продукт "турове с електрически колела";

  • Благоустрояване на градски парк в Чепеларе.

Можете да изразите мнението си за Концепция BG16FFPR003-2.001-0156 "Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност" - като попълните онлайн анкетата на: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfgdaE4W…/viewform

Вирни се горе