В Баните създават регистър на местата за настаняване на украински бежанци

В Баните създават регистър на местата за настаняване на украински бежанци

Във връзка с военния конфликт в Украйна Община Баните създава регистър на местата за настаняване на украински бежанци на територията на общината, в който всички граждани, желаещи да подслонят украински бежанци, ще могат да посочат своите ресурси за настаняване.

Целта на регистъра е да бъде координирана платформа на общинско ниво, която да събере на едно място необходимата информация за възможностите за настаняване и да бъде свързващо звено между нашите съграждани и украинските бежанци. В тази връзка при желание и възможност на някои от Вас да настанят хора в лично жилище, или пък притежаващи ресурси за настаняване, частни домове за настаняване и леглова база, моля да информират Общинска администрация – Баните. Ние ще осъществим контакт с Вас с цел обобщаване на информацията – вид на имота, битови условия, време за разполагаемост, възможност за изхранване, адрес.

Тел. за връзка: 03025/2220, вътр. 110, г-н Здравко Патев – секретар на Община Баните; e-mail: obbanite@abv.bg.

Към настоящия момент Община Баните официално е информирала Областния управител на Смолян за възможността да бъдат настанени 30 украински граждани в общежитието в Баните. До момента не е постъпвало конкретно запитване за настаняване на бежанци в Община Баните.

Вирни се горе