Утре от 12 ч. до 12 ч. до 31 май се ограничава движението по пътя Средногорци - Рудозем

Утре от 12 ч. до 12 ч. до 31 май се ограничава движението по пътя Средногорци - Рудозем

Утре – 30 май (четвъртък) от 12 ч. до 12 ч. на 31 май (петък) се ограничава движението по път II-86 Средногорци – Рудозем за извършването на взривни работи в участък от 100 м, при км 128, който е в средата на трасето между двете населени места. Обходният маршрут е по направлението: Средногорци – Смолян (кв. „Устово“ – кв. „Райково“) – Рудозем и обратно, съобщиха от АПИ. На 31 май от 6 ч. до 8 ч. ще бъде осигурено преминаване на всички видове моторни превозни средства през участъка чрез регулиране на движението със светофарна уредба.

В момента по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.“, финансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, се реконструира 7-километровата отсечка между Рудозем и Средногорци. Инвестицията е за близо 11 млн. лв. с ДДС.

Строителните работи включват подмяна на асфалтовата настилка, подобряване на отводняването, ремонт на подпорни стени и мостово съоръжение, обрушане на скалните откоси и на необходимите места ще се монтират предпазни стоманени мрежи. За допълнително укрепване на откосите е предвидено затревяване, засаждане на дървета и храсти. Основно ремонтираният път ще бъде с нови ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка.

Вирни се горе